‘Stoppen met Floriade kost miljoenen’

‘Stoppen met Floriade kost miljoenen’

Ondanks de alsmaar groeiende zorgen en kritiek op de organisatie van de Floriade, is het stoppen met de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere plaats zal vinden voor burgemeester en wethouders geen optie.

Wanneer Almere zou besluiten om de organisatie van de Floriade te annuleren, dan zou dat de stad miljoenen gaan kosten. Zo dient Almere in dat geval drie miljoen euro te moeten betalen aan de Nederlandse Tuinbouw Raad. Daarnaast komen kosten om betrokken organisaties en bedrijven schadeloos te stellen.

De uitspraken van het college van B&W volgen op vragen van de SP en AP/OPA. Die partijen waren benieuwd wat de kosten zouden zijn wanneer als Almere alsnog zou afzien van het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022.

Overigens staat de teller als het gaat om de kosten van Floriade, los van toekomstige tegenvallers, al op ruim 93 miljoen euro.

Leave a Reply

Close