Ton Theunis

Ton Theunis

De Almeerse ondernemer Ton Theunis is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van themapark WitchWorld, dat gebouwd wordt rondom Kasteel Almere. Naast aankomend pretparkbaas is hij schrijver en columnist.

Theunis groeide op in Deventer, maar is sinds enige tijd Almeerder. Hij heeft een voorliefde voor het schrijven van misdaadboeken, wat ontstaan is in de jaren waarin hij vanaf 1985 werkte als ambtenaar voor het Ministerie van Justitie, zoals gevangenbewaarder in de Bijlmerbajes en medewerker van het Bureau Slachtofferhulp in Huizen.

In 1994 werd hij griffier op de arrondissements- rechtbank in Amsterdam. Naar eigen zeggen was hij daarin betrokken bij verschillende geheime gerechtelijke vooronderzoeken en invallen van arrestatieteams. Het leverde hem ‘een schat aan ervaring op’ die hij heeft verwerkt in meerdere romans, waarvan De Kluizenaar (2008) de meest recente is. Momenteel werkt hij aan het boek dat centraal zal staan als verhaallijn voor themapark WitchWorld. Theunis runde dertien jaar lang reclame- en marketingbureau TTT. Tevens was bestuurslid van communicatieplatform Flevoland en enige tijd interim-docent op het ROC Flevoland.

WitchWorld

Kasteel Almere moet in 2019 het middelpunt zijn van WitchWorld

Kasteel Almere moet medio 2019 het middelpunt vormen van themapark WitchWorld

In 2009 ontstond bij Theunis het idee om een sprookjesachtig themapark te bouwen. Aanvankelijk richtte hij zijn pijlen op realisatie in Zweden, maar onderhandelingen met de beoogde gemeente liepen op niets uit. Daarop verplaatste het plan zich naar Almere, waar hij het park wil realiseren rondom de ruïne van Kasteel Almere.

Hij mag met recht een ras-optimist genoemd worden. Over de mislukte projecten (IceDome, Kasteel Almere) in Almere zegt hij in gesprek met de Filmwijkkrant: ,,Ik kijk graag naar wat wél is gelukt, wat van de grond is ontstaan. Kijk naar de Oostvaardersplassen. Dat is juist zo geweldig geworden omdat er voor het gebied niet teveel plannen waren, waar we de tijd hadden, en het langzaam kon uitgroeien tot iets moois en bijzonders. Als je het verhaal leest hoe de Efteling is ontstaan, dat de vrouw van de burgemeester van Kaatsheuvel een lumineus idee had om iets met sprookjes te gaan doen op een sportterrein. En waar stap voor stap mensen met bijzondere kwaliteiten als Anton Pieck bij werden betrokken. Tien sprookjes kostten destijds tienduizend gulden. Dan wil ik dat WitchWorld veel meer zo’n ontwikkeling door gaat maken. Van onderaf, iets organisch laten groeien met goede mensen en goede ideeën, dan is de kans dat er iets blijvends ontstaat veel groter.”

Ton Theunis wil in 2019 WitchWorld openen

Het themapark moet 65 hectare groot worden en kost naar schatting negentig miljoen om te bouwen. Het overnemen van Kasteel Almere is geschat op twintig miljoen euro. Theunis hoopt in 2019 de poorten van WitchWorld te kunnen openen.

Leave a Reply

Close