Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV Almere

Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV Almere

Toon van Dijk is het gezicht van de PVV in de Almere. Met stevige teksten en scherpe opvattingen komt hij regelmatig in de media. Van Dijk is in het dagelijks leven advocaat, vooral gericht op bedrijven.

Advocaat

Als tiener werd zijn interesse voor recht gewekt, wat hem deed besluiten om bedrijfsrecht te gaan studeren in Leiden. In 1994 studeerde hij af. Hij werkte onder meer voor Bomij (bedrijfsjurist) en voor Atradius Nederland. Hij was later jurist bij deurwaarderskantoor Groenewegen & Partners. In juni 2005 ging hij daadwerkelijk de advocatuur in en startte zijn eigen kantoor: Advocaat voor Ondernemers.

Niettemin is Van Dijk vooral bekend van zijn optredens als PVV-zegsman in Almere. Daarover zegt hij: ,,Inmiddels is in Almere wel bekend dat wij een ander geluid laten horen. We hebben items als Veiligheid en Islamisering hoger op de agenda gezet. Andere partijen kunnen niet meer bagatelliserend over dit soort onderwerpen praten omdat wij er constant bovenop zitten.”

Islamisering

Namens de PVV roept Toon van Dijk onder meer op om een hek om het asielzoekerscentrum te zetten, een avondklok voor hen in te voeren en haatpredikers te weren. ,,Ik blijf net zo lang op het gevaar van de Islam wijzen totdat ook bij anderen het inzicht komt dat de stroom asielzoekers en de radicalisering steeds gevaarlijker wordt. Als het straks escaleert dan kunnen ze nooit zeggen dat wij niet gewaarschuwd hebben”, meent Van Dijk. Hij is er trots op dat de PVV de afgelopen jaren gestaag groeide en steeds meer moties en amendementen heeft ingediend en door de raad heeft gekregen. Over Almere zegt hij: ,,Almere moet dat bijzondere karakter van grote stad in groen en water behouden. Dat gevoel van vrijheid moeten we koesteren. Maar in de zes jaar in Almere heb ik in steeds grotere mate ook de slechte kanten van onze grote stad leren kennen. Schietpartijen bij het station in Almere Buiten en de golf van overvallen in het centrum van Buiten. Helaas maar al te vaak gepleegd door onaangepaste en/of niet geïntegreerde, veelal minderjarige, allochtone criminelen. Daar komt dan het openlijk dealende en winkelend publiek lastig vallende straattuig nog bij.”

Bijna-breuk

Dieptepunt in de politieke carrière van Toon van Dijk binnen de PVV is de commotie die ontstaat na de ‘minder, minder, minder’ uitspraken van PVV-oprichter Geert Wilders. Even lijkt het erop dat Van Dijk breekt met de hoogblonde leider, maar een breuk wordt na crisisoverleg op het nippertje afgewend.

Leave a Reply

Close