WitchWorld

WitchWorld

Magisch en mystiek, met Kasteel Almere als middelpunt, wordt Witchworld. Het themapark van initiator Ton Theunis heeft zich tot doel gesteld om medio 2019 haar poorten te openen, pal langs de A6. Lees in ons Dossier WitchWorld alles wat sinds 2009 is verricht en hoe het park er straks uit zal zien.

Luchtkasteel of gouden kinderwalhalla? De meningen over de realisatie van themapark WitchWorld lopen sterk uiteen. AlmereActueel.nl volgt de ontwikkelingen en vat hieronder samen wat we inmiddels weten over het prestigieuze project.

Huidige stand van zaken

Ideeën te over, maar of ze ook uitgevoerd worden? Momenteel worstelt initiatiefnemer Ton Theunis met het euvel waar zoveel creatieve geesten mee worstelen: geld. De realisatie van WitchWorld is begroot op zo’n 90 miljoen euro, maar de financiering verloopt moeizaam. Volgens pretparksite Looopings is daarvan nog geen euro binnen. ,,Probleem is dat partijen op elkaar zitten te wachten”, zegt Theunis tegen de website. Niettemin houdt hij vertrouwen in de goede afloop.

Oostvaarderstrollen en de Gravin van Almere

Het themapark van WitchWorld is gebaseerd op een speciaal geschreven boek van Ton Theunis. ,,In deze magische wereld, waar alle zintuigen zowel humoristisch als superspannend worden aangesproken, ontdekt de bezoeker levensechte Oostvaarderstrollen, woeste ridders die door hun eigen kasteel draven, rondvliegende heksen en wonderlijke wezens uit de mysterieuze geschiedenis van Flevoland…”, valt te lezen op de website van WitchWorld.

De Gravin van Almere zal een hoofdrol gaan spelen in de verhaallijn van WitchWorld, die duidelijk lijkt te hebben gekeken naar de succesvolle benadering van Efteling-mythes Villa Volta en Baron 1898. ,,De legende van de Gravin van Almere speelt zich af in en om wat nu Flevoland heet. Ooit, voordat het water kwam, lag daar een uitgestrekt gebied van moerassen, bossen en venen”, valt op te maken uit de sneak preview op de WitchWorld-site.


Kasteel Almere als middelpunt

Grootse plannen waren er vanaf 1999 om in polderstad Almere een heus kasteel te bouwen. Geïnspireerd op kasteel Jemeppe in het Belgische Hargimont werd vanaf 2000 gestart met de bouw. De realisatie was begroot op 27 miljoen euro, maar al snel bleek dat bij lange na niet voldoende. Tijdens de bouw van het fundament werd het budget verdubbeld tot 54 miljoen, maar toen ook dat onvoldoende bleek werden de werkzaamheden gestaakt en verwerd Kasteel Almere in een ruïne.

kasteelalmere

Kasteel Almere is vooralsnog een ruïne

In 2005 werd Kasteel Almere nieuw leven ingeblazen door Gravin BV, dat eigenaar werd en woningbouw rondom wilde realiseren. Toen de gemeenteraad daar niet mee in wilde stemmen, strandde de poging om het kasteel alsnog af te bouwen opnieuw in schoonheid. Ton Theunis had al in 2009 plannen om WitchWorld te realiseren, ware het niet dat hij dat aanvankelijk in Zweden wilde doen. Dat mislukte echter, waarna hij zijn pijlen richten om het plan alsnog te volbrengen maar dan in Almere. Met de grootse plannen voor een attractiepark kwam vanaf 2013 nieuwe hoop dat Kasteel Almere dan toch ooit zal worden afgebouwd. Op dit moment zijn de hekken rondom de ruïne nog gesloten en is de afbouw nog niet gestart. Theunis zou circa twintig miljoen euro kwijt zijn om de kasteelruïne over te nemen van Gravin BV.

Het themapark wordt 65 hectare groot. Het mikt op 750.000 bezoekers per jaar, wat 450 arbeidsplaatsen kan opleveren. Indirect zou de toestroom van bezoekers elders nog eens 1200 mensen werk kunnen verschaffen.

Leave a Reply

Close